Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec 2019

Tematy tygodniowe:

 1. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI.
 2. WAKACYJNE PODRÓŻE.
 3. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS.
 4. SPORT.

Zadania:

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu;

 • poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości;

 • akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza;

 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce;

 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr;

 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu;

 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie;

 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw;

 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie;

 • uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu;

 • uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji;

 • uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych.