Biedronki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec 2019

Tematy tygodniowe:

 1. NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI.
 2. WAKACYJNE PODRÓŻE.
 3. LAS.
 4. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS.

Zadania:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

 • kształtowanie postawy tolerancji;

 • uświadamianie podobieństw pomiędzy różnymi dziećmi;

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości;

 • rozwijanie umiejętności wokalnych;

 • rozwijanie motoryki małej;

 • rozwijanie sprawności manualnej;

 • rozwijanie sprawności fizycznej;

 • wdrażanie do kulturalnych zachowań;

 • rozwijanie umiejętności liczenia elementów;

 • utrwalenie stosowania określeń najwięcej, najmniej;

 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów;

 • rozwijanie ciekawości poznawczej;

 • poznanie prawidłowej artykulacji głoski w, sz, cz;

 • zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem;

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowywania się w różnych miejscach;

 • utrwalenie imienia i nazwiska/adresu;

 • rozwijanie zasobu słownictwa związanego z lasem;

 • zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew liściastych i iglastych;

 • rozwijanie wiedzy dotyczącej świata zwierząt, lasu.