Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

6.00 – 8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ( np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 9.30 Czynności samoobsługowe związane z higieną osobistą, zaspakajaniem potrzeb fizjologicznych dzieci. Przygotowanie do zadań edukacyjnych.

9.30 – 10.15 Zadania edukacyjne. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.15 – 11.45 Spacery zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad

12.30 – 13.30 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.

13.30 – 13.45 Przygotowanie do podwieczorku.

13.45 – 14.15 Podwieczorek.

14.15 – 15.30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci oraz zabawy na placu przedszkolnym.

15.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne.

8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00 Śniadanie.

9.00 – 9.30 Czynności samoobsługowe związane z higiena osobistą zaspakajanie potrzeb fizjologicznych dzieci. Przygotowania do zajęć.

9.30 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10.30 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku,) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.

11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 12.45 Ćwiczenia relaksacyjne.

12.45 – 13.30 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

13.30 – 13.45 Przygotowanie do podwieczorku.

13.4 5– 14.15 Podwieczorek.

14.15 – 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ewentualne zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami.