Wycieczka do ZOO

Dnia 26.06.2018 r. Przedszkolaki z Owińsk udały się na wycieczkę autokarową do Nowego ZOO w Poznaniu. W wycieczce brały udział wszystkie grupy przedszkolne.
Podczas zwiedzania mieliśmy okazję zapoznać się z licznymi gatunkami zwierząt żyjącymi na całym świecie, poznać ich zwyczaje i kraje pochodzenia.
Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań fauną i florą egzotycznych gatunków.
Dzieci miały okazję dowiedzieć się o ważnej idei dotyczącej ochrony ginących gatunków.
Wycieczka była okazją do przypomnienia pielęgnowanych w ciągu roku przedszkolnego informacji, dotyczących szanowania zwierząt.
Dzieci wróciły bardzo zadowolone, wycieczka do ZOO niezmiennie cieszy małych
i dużych.

W ZOO W ZOO W ZOO