Warsztaty plastyczne

Dnia 14.11.2018 r. odbyły się w Gminnym Przedszkolu w Owińskach warsztaty plastyczne w ramach zajęć dodatkowych. Udział w nich wzięły chętne dzieci z różnych grup wiekowych.
Na zajęciach mali plastycy wykonali flagę Polski różnymi technikami, dobranymi odpowiednio do wieku i możliwości dzieci.
Warsztaty plastyczne prowadzone są przez nauczycieli Gminnego Przedszkola w Owińskach i będą odbywały się cyklicznie w co drugą środę.