Pro Sinfonika, Kolorowe Nutki i janosikowe opowieści

Gminne Przedszkole w Owińskach po raz kolejny odwiedziła Pro Sinfonika i Kolorowe Nutki, z koncertem „Janosikowe opowieści”.

Dzieci zapoznały się ze strojami górali i góralek. Mogły również posłuchać gwary góralskiej oraz zatańczyć po góralsku. Aktorzy pokazali jak tańczą mieszkańcy regionów górskich oraz jak wyglądają typowe góralskie instrumenty, które są wykorzystywane do dzisiaj.

Przedszkolaki wysłuchały również opowieści o bohaterze górali Janosiku. Wszystkie dzieci z ogromnym zainteresowaniem brały udział w koncercie oraz chętnie odpowiadały na pytania dotyczące tematu spotkania.