Odwiedziny Straży Gminnej w Gminnym Przedszkolu w Owińskach

16.10.2017 r. w Gminnym Przedszkolu w Owińskach gościliśmy pracowników Straży Gminnej z Czerwonaka. Strażnicy przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci w domu, na ulicy oraz w czasie zabaw na świeżym powietrzu.

Przedszkolaki miały okazję przypomnieć sobie zasady, których należy przestrzegać aby być bezpiecznym.

Dzieci otrzymały drobne upominki w postaci odblasków i kolorowanek.

Straż gminna Straż gminna