Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na styczeń 2019

Tematy tygodniowe:

 1. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA.
 2. ZIMA I ZWIERZĘTA.
 3. BABCIA I DZIADEK.
 4. ZABAWKI.

Zadania:

 • poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku;

 • wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia;

 • poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku;

 • przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych pór roku;

 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach;

 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech;

 • rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla danego środowiska;

 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych;

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.);

 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie;

 • wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami);

 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych;

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem;

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach;

 • dzielenie się wrażeniami spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.