Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na październik 2018

Tematy tygodniowe:

 1. IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD.
 2. IDZIE JESIEŃ DO ZWIERZĄT.
 3. CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY?
 4. IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM.

Zadania:

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach;

 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku;

 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej;

 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania;

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy;

 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała;

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach;

 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania; wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;

 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych;

 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).