Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj 2019

Tematy tygodniowe:

 1. WIOSENNE POWROTY.
 2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION.
 3. MOJA OJCZYZNA.
 4. ŁĄKA W MAJU.
 5. ŚWIĘTO RODZICÓW.

Zadania:

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;

 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc;

 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem;

 • kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem;

 • podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy;

 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego;

 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.;

 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski;

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;

 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami;

 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin;

 • opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);

 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny;

 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.