Żabki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na marzec 2018

Tematy tygodniowe:

 1. Przedwiośnie
 2. W Marcu jak w garncu
 3. Z głową w chmurach
 4. Moje ciało

Zadania:

 • Zapoznanie dzieci z pojęciem „przedwiośnie”.

 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głoski „U” literami (U,u).

 • Zapoznanie się z ptakami, które wracają do Polski na wiosnę.

 • Wiosenne kwiaty – rozmowa z dziećmi na podstawie ilustracji.

 • Przywitanie wiosny – jej pierwsze oznaki.

 • Czytanie książek i opowiadań związanych z wiosną.

 • Globalne czytanie wyrazu statek. Zapoznanie z obrazem graficznym głoski „S”.

 • Rozmowa kierowana związana z wyglądem człowieka. Nazwy części ciała.

 • Rozmowa na temat zawodu lekarza.