Żabki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień 2017

 

 

Tematy kompleksowe

 1. Wielkanoc
 2. Wiosna na wsi
 3. Dbamy o Ziemię
 4. Zabawa w teatr

Zamierzenia

 1. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy
 2. Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, rozpoznawanie ich na ilustracjach i prawidłowe ich nazywanie
 3. Nazywanie domów zwierząt, sposobów ich odżywiania i poruszania się
 4. Wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi
 5. Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka, poznawanie sposobów ochrony przyrody
 6. Poznawanie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, wyjaśnianie określeń kwiaty chronione, zwierzęta chronione
 7. Swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
 8. Uczestniczenie w zabawach naśladowczych (ruchy, gesty, głosy)
 9. Poznawanie literatury dziecięcej związanej z tematyką zajęć
 10. Aktywne uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych i muzyczno-ruchowych, rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej, wykorzystanie różnych sprzętów i przyborów
 11. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych
 12. Przeliczanie elementów , tworzenie zbiorów, klasyfikowanie według jednej lub więcej cech, stosowanie liczebników głównych i porządkowych
 13. Swobodne wypowiadanie się na dany temat, formułowanie dłuższych wypowiedzi
 14. Nauka piosenek, wierszyków i krótkich rymowanek związanych z tematyką zajęć
 15. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami plastycznymi
 16. Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział w zajęciach muzyczno-ruchowych z wykorzystywaniem różnorodnego sprzętu i przyborów
 17. Poznawanie literatury dziecięcej związanej z tematyką zajęć, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat
 18. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 10, przeliczania elementów w zbiorach, porównywania wielkości i liczebności
 19. Nauka piosenek, wierszy i krótkich rymowanek związanych z tematyką zajęć

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc marzec 2017

Tematy kompleksowe

 1. Poznajemy zwierzęta
 2. Zwierzęta prehistoryczne
 3. Wiosna tuż, tuż
 4. Nadeszła wiosna

Zamierzenia

 1. Poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych
 2. Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
 3. Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt , opisywanie słowami wyglądu, formułowanie dłuższych wypowiedzi
 4. Wyjaśnienie określeń ; zwierzęta chronione, kwiaty chronione, poznawanie przedstawicieli ginących gatunków
 5. Poznawanie wybranych zwierząt i roślin żyjących w czasach prehistorycznych (dinozaury)
 6. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, poznawanie zwiastunów wiosny
 7. Omawianie życia ptaków wiosną
 8. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami plastycznymi
 9. Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział w zajęciach muzyczno-ruchowych z wykorzystywaniem różnorodnego sprzętu i przyborów
 10. Poznawanie literatury dziecięcej związanej z tematyką zajęć, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat
 11. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 10, przeliczania elementow w zbiorach, porównywania wielkości i liczebności
 12. Nauka piosenek, wierszy i krótkich rymowanek związanych z tematyką zajęć

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE                                                 NA MIESIĄC   STYCZEŃ    2017

 ZAŁOŻENIA:

 

 1. W krainie baśni
 2. Ptaki zimą
 3. Moja babcia i mój dziadek.

CELE:

 • Wzbudzenie zainteresowania literaturą słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich
 • Dokarmianie i dopalanie ptaków odwiedzających karmnik
 • Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu
 • Uczestnictwo dzieci w zabawach
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny oraz powiązania miedzy członkami rodziny

 

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień 2016

Zamierzenia:

 

 1. Na jesienny smutny czas
 2. Nadchodzi zima
 3. Święta tuż, tuż

 

Cele:

 • Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • Zachęcanie dzieci do zabawy na świeżym powietrzu
 • Poznawanie pór dnia
 • Integrowanie sie dzieci
 • Poznawanie i kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej

Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc listopad 2016

Zamierzenia:

 

 1. Domy i domki
 2. Urządzenia elektryczne
 3. A deszcz pada i pada
 4. Dbamy o zdrowie

 

Cele:

 • zapoznanie się z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • nazywanie i wskazywanie części ciała
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie się z pracą stomatologa
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i liczenia

 

Założenia  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik  2016

Zamierzenia

 1. Jesień w sadzie
 2. Dary ogrodu
 3. Nasze rodziny
 4. Domowi ulubieńcy

Cele

 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie
 • Rozpoznawanie drzew owocowych znaczenie słowa SAD
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw
 • Co to są przetwory i jak powstają
 • Nazywanie najbliższych członków rodziny
 • Pełnienie ról społecznych (mama, tata, brat, siostra)
 • Zasady dbania o zwierzęta domowe

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

na miesiąc wrzesień 2016

Założenia tematyczne:

 1. Nasza grupa
 2. Jestem przedszkolakiem
 3. Uliczne sygnały
 4. Nadeszła jesień

    Cele:

 • Zapoznanie z wystrojem sali
 • Umiejętność swobodnego wypowiadania sie (wspomnienia z wakacji)
 • Zapoznanie z bohaterami kart pracy
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Poznawanie znaczenia sygnalizacji świetlnej
 • Rozwijanie mowy, umiejętności wokalnych i manualnych
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA DZIECI 3 LETNICH Z GRUPY ŻABKI NA MIESIĄC MAJ 2016

Tematy projektów

 1. Pies
 2. Dinozaury
 3. Owady
 4. Kot

Założenia

 

– Dziecko swobodnie wypowiada się na dany temat

– Poznaje literaturę dziecięcą związaną z tematyką zajęć, odpowiada na pytania dotyczące treści

– Zapamiętuje treści piosenek i rymowanek

– Estetycznie wykonuje prace plastyczne , stosując różne techniki plastyczne

– Uczestniczy w zabawach usprawniających narządy mowy – gimnastyka buzi i języka

– Klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną lub dwie cechy

– Dzieli wyrazy na sylaby i składa wyrazy z sylab

– Wskazuje przedmioty, które nie pasują do pozostałych

– Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie

– Porządkuje zdarzenia historyjki obrazkowej z 3 części

– Uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych

– Odtwarza podany rytm

– Zna i stosuje słowa określające położenie w przestrzeni przedmiotów

– Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat obserwacji, wykorzystuje lupę

– Rozwiązuje zagadki

– W bezpieczny sposób bawi sie z rówieśnikami na świeżym powietrzu

– Rozpoznaje i nazywa owady,

– Posiada podstawowe wiadomości o psie i kocie, wie jak opiekować sie zwierzętami

– Z zainteresowaniem przyswaja wiadomości o dinozaurach, ich wyglądzie, życiu

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE DLA DZIECI 3 LETNICH Z GRUPY ŻABKI NA MIESIĄC KWIECIEŃ

ZAŁOŻENIA

 • TEATR
 • EKSPEDIENTKA
 • PIRAT
 • EKOLOGIA

CELE OGÓLNE

 • Uczestnictwo dziecka w rozmowach
 • Dziecko uczestniczy w zabawach parateatralnych, wciela sie w postacie
 • Przestrzega zasad proekologicznych
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
 • Klasyfikuje przedmioty pod względem koloru i kształtu

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC

Tematy projektów
1. Zegar (5 dni)
2. Dom (5 dni)
3. Wiosna (10 dni)

Zamierzenia
– dziecko buduje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi na dany temat
– rozpoznaje i nazywa przedmioty wykorzystywane w pracy przez ludzi wykonujących różne zawody (np. murarz, tynkarz, architekt)
– porównuje przedmioty i grupuje wg ich przeznaczenia i cech (wielkość, kształt, brawa)
– potrafi wymienić różne rodzaje domów
– tworzy budowle z klocków różnego rodzaju
– uczestniczy w zabawach tematycznych
– przelicza do dziesięciu przedmiotów i więcej, porównuje liczebność zbiorów, posługuje się poprawnie przyborami do pisania i coraz sprawniej używa nożyczek
– korzysta z książek i czasopism
– estetycznie wykonuje prace plastyczne, wykorzystując różne techniki
– poznaje różne typy zegarów, wie do czego służy zegar
– zapoznaje się z następstwem dnia i nocy oraz następstwami pór roku
– prowadzi obserwacje przyrodnicze w czasie spacerów po okolicy, poznaje charakterystyczne cechy wiosny
– wie jak dbać o zdrowie, dobiera odpowiedni ubiór do pogody
– poznaje zwyczaje wielkanocne
– aktywnie uczestniczy w grach i zabawach muzyczno-ruchowych

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LUTY

KRĄG TEMATYCZNY
LEKARZ – (czas trwania 5 dni)
KUCHNIA – (czas trwania 5 dni)
KOLORY – ( czas trwania 5 dni)
BUTY – (czas trwania 5 dni)

ZAŁOŻENIA
• Wspieranie wychowania w poczuciu dbałości o zdrowie
• Rozwijanie umiejętności społecznych w kontaktach z otoczeniem
• Kształtowanie rozwoju mowy
• Rozwijanie zmysłu obserwacji
• Poznawanie przedmiotów – narzędzia pracy lekarza,kucharki
• Przeliczenie w dostępnym dla siebie zakresie
• Rysowanie i malowanie
• Kształtowanie umiejętności nauki na pamięć słów piosenki i wierszy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA STYCZEŃ 2016

Tematy projektów:
1. Dziadkowie czas trwania: 5 dni
2. Ptaszek czas trwania: 4dni
3. Zima czas trwania: 10 dni

ZAMIERZENIA:
– poznawanie literatury dziecięcej związanej z tematyką zajęć
– rozwijanie zainteresowań otaczającą przyrodą – obserwacje pogody
– spotkanie z ekspertem – zapoznanie z wyglądem i życiem ptaków, pokaz multimedialny
– przygotowanie programu na uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
– wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych
– rozwijanie ekspresji słownej, ruchowej poprzez łączenie śpiewu z elementami ruchu
– poznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych, związanych z porą roku
– kształtowanie sprawności fizycznej i hartowanie poprzez zabawy i gry na świeżym powietrzu
– kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych, poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami
– rozwijanie umiejętności samodzielnego ubierania się i doskonalenie czynności samoobsługowych
– poznawanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu
– rozwijanie mowy – swobodne wypowiedzi dzieci na dany temat
– kształtowanie umiejętności matematycznych – przeliczanie elementów, stosowanie pojęć ,,mniejszy”, ,,większy”, ,,taki sam”, klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną lub dwie cechy
– nauka piosenek związanych z tematem

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE
DZIECI 3 – LETNICH Z GR. „ŻABEK” NA M-C GRUDZIEŃ

KRĄG TEMATYCZNY PROJEKTÓW
• PROJEKT „BAJKI” czas trwania 5 dni
• PROJEKT „BOŻE NARODZENIE” czas trwania 5 dni
• PROJEKT „SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM” czas trwania 5 dni
• PROJEKT „MOJA RODZINA” czas trwania 5 dni
ZAŁOŻENIA
• Umiejętnośc posługiwania się różnorodnymi materiałami w działalności plastycznej
• Kształtowanie pojęć matematycznych – liczenie, łączenie w pary
• Umiejętność współpracy w grupie z rówieśnikami
• Zapoznanie się z świątecznymi tradycjami
• Rozmijanie twórczego i logicznego myślenia
• Poznawanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu i poza przedszkolem

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na listopad

Tematy projektów
1. Listonosz – czas trwania 5 dni
2. Deszcz –czas trwania 4 dni
3. Wiatr –czas trwania 5 dni
4. Miś –czas trwania 5 dni
Zamierzenia
– dziecko uczestniczy w swobodnych rozmowach z nauczycielem
– buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela
– słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich tresci
– uczestniczy w zabawach oddechowych
-dzieli slowa na sylaby
– porządkuje zdarzenia z historyjki obrazkowej złożonej z dwóch , trzech obrazków
– uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym
– poznaje pracę listonosza
– zna i stosuje słowa mało,dużo
– klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę
– rozpoznaje koło i prostokąt
– przelicza w dostępnym dla siebie zakresie
-wymienia zjawiska pogodowe (deszcz, wiatr, burza..)
– śpiewa piosenki związane z tematem zajęć
– zapamiętuje krótkie rymowanki
– uczestniczy w wycieczce na pocztę i do biblioteki, zna zasady zachowania się w miejscach publicznych

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE
NA M-C PAŹDZIERNIK 2015 GRUPA DZIECI 3 LETNICH
KRĄG TEMATYCZNY
1. POLICJANT (projekt trwa 5 dni)
2. PIŁKA (projekt trwa 5 dni)
3. JABŁUSZKO (projekt trwa 5 dni)
4. DRZEWO (projekt trwa 5 dni)
ZAŁOŻENIA
• DZIECKO POSŁUGUJE SIĘ RÓŻNORODNYMI PRZYBORAMI I NARZĘDZIAMI W DZIAŁANIACH KONSTRUKCYJNO-PLASTYCZNYCH
• UMIEJĘTNOŚĆ KLASYFIKOWANIA POJAZDÓW ORAZ POZNAWANIE ZASAD BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ POZA TERENEM PRZEDSZKOLA
• UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I NAZYWANIA FIGUR GEOMETRYCZNYCH
• UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNANIA PORY ROKU PO ZMIANACH, KTÓRE ZACHODZĄ W PRZYRODZIE
Wrzesień 
Tytuł projektu ,,Moje przedszkole”
Czas trwania projektu 9 dni

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka:
– dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych i tematycznych
– zna i wskazuje swoje miejsce i znaczek w szatni i łazience
– uczestniczy w swobodnych rozmowach z nauczycielem
– zna i stara się stosować zasady zgodnego współdziałania w grupie
– zna zabawki i ich miejsce w Sali
– zna położenie i wyposażenie przedszkolnego placu zabaw
– zna i stosuje pojęcia duży, mały
– zna 1 zwrotkę piosenki i potrafi ją zilustrować ruchem

Piosenka
,,Jesteśmy żaby”

Jesteśmy żaby –aby –aby
Jesteśmy mokre –okre –okre
Mieszkamy w błocie –ocie –ocie
I się chowamy, gdy jest bociek
Jesteśmy żaby –aby –aby
Jesteśmy mokre –okre –okre
Zjadamy muchy –uchy –uchy
I mamy bardzo grube brzuchy