Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na luty 2019

Tematy tygodniowe:

 1. BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI.
 2. MUZYKA WOKÓŁ NAS.
 3. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE.
 4. PIENIĄDZE.

Zadania:

 • poznawanie pojęć związanych z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola;

 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem;

 • uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama;

 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej;

 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej;

 • uczestniczenie w koncercie muzycznym w wykonaniu muzyków filharmonii;

 • poznawanie nazw różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków filharmonii wykonujących koncert dla dzieci w przedszkolu;

 • poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich;

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata;

 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np.: Wenus, Merkury, Mars; gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet);

 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma;

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.