Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec 2018

Tematy tygodniowe:

 1. DZIECI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO.
 2. KSIĄŻKI, KSIĄŻECZKI.
 3. JUŻ LATO.
 4. WYJEŻDŻAMY NA WAKACJE.

Zadania:

 • zdobywanie informacji na temat zwyczajów i wyglądu tradycyjnych strojów dzieci z różnych stron świata;

 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków;

 • poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka;

 • dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi różnych narodowości;

 • rozwijanie zainteresowania książką;

 • zrozumienie, że książki dostarczają nam wiedzy i pozwalają miło spędzić czas;

 • wdrażanie do szanowania książek;

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem;

 • określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla lata;

 • doskonalenie syntezy sylabowej. Używanie określeń: pasuje / nie pasuje do lata i uzasadnianie dlaczego;

 • modulowanie natężenia dźwięku: cicho – głośno, ćwiczenie mięśni narządów mowy na głoskach i zgłoskach: wiu, szu, bzy, s, ćsi;

 • rozpoznawanie na obrazkach polskich krajobrazów i podawanie ich nazw: morze, góry, jeziora, wieś;

 • omówienie zasad bezpiecznego korzystania, np. z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania się w lesie, w polu, na wycieczce.