Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na listopad 2018

Tematy tygodniowe:

 1. MOJA RODZINA.
 2. MÓJ DOM.
 3. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI.
 4. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

Zadania:

 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.);

 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny;

 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny;

 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji);

 • poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji;

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;

 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach;

 • akceptowanie równości praw wszystkich;

 • kształtowanie właściwych zachowań społecznych;

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;

 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną;

 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie;

 • spożywanie różnorodnych pokarmów;

 • poznawanie czynników warunkujących zdrowie.