Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na wrzesień 2018

Tematy tygodniowe:

 1. TO JESTEM JA.
 2. MOJA GRUPA.
 3. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA.
 4. IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK.

Zadania:

 • przedstawianie się, opisywanie swojego wyglądu;

 • podawanie cech fizycznych swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu, włosów;

 • podawanie wiadomości o sobie, dotyczących ulubionej zabawki, potrawy, ulubionego owocu, pojazdu itp.;

 • określanie swoich zainteresowań;

 • wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.;

 • rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie);

 • nazywanie części ciała;

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu;

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa);

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela (z elementami zespołowego współzawodnictwa);

 • poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.);

 • rozpoznawanie na obrazkach polskich krajobrazów i podawanie ich nazw: morze, góry, jeziora, wieś;

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).