Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na kwiecień 2018

Tematy tygodniowe:

 1. NADCHODZI WIELKANOC.
 2. DBAMY O ZDROWIE.
 3. W OGRÓDKU.
 4. POLSKA MOJA OJCZYZNA.

Zadania:

 • poznanie tradycji związanych z Wielkanocą;

 • zachęcanie do czynnego udziału w przygotowaniach do świąt;

 • poznanie znaczenia ruchu, dbania o czystość i zdrowego odżywiania dla zdrowia;

 • poznanie pracy lekarza – czynności, jakie wykonuje, i narzędzi pracy;

 • kształtowanie właściwych postaw i zachowań podczas wizyty u lekarza;

 • zapoznanie z nazwami lekarzy specjalistów: okulista, stomatolog, ortopeda, pediatra;

 • rozumienie konieczności spożywania produktów potrzebnych do zachowania zdrowia;

 • poznawanie czynności wykonywanych wiosną w ogrodzie;

 • poznanie pracy ogrodnika – czynności, jakie wykonuje, i narzędzi pracy;

 • wiązanie opisu słownego z przedmiotem;

 • zapamiętywanie i wykonywanie poleceń złożonych;

 • poznanie różnego rodzaju nasion i roślin, które z nich wyrosną;

 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy roślin: słonecznik, dynia, aksamitka, maciejka;

 • kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska;

 • zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło.