Pszczółki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na kwiecień 2019

Tematy tygodniowe:

 1. WIOSENNE POWROTY.
 2. WIELKANOC.
 3. WIOSNA NA WSI.
 4. DBAMY O PRZYRODĘ.

Zadania:

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;

 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie;

 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków;

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń;

 • utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych;

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych;

 • poznawanie, w sposób pośredni zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów;

 • wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.);

 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt;

 • poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla;

 • poznawanie sposobów ochrony środowiska.