Motylki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na czerwiec 2018

 

Tematy tygodniowe:

 1. Dzieci z całego świata.
 2. Moje podwórko.
 3. Wkrótce wakacje.

Zadania:

 • Dziecko wie, kto obchodzi święto 1 czerwca

 • Prawidłowo artykułuje wszystkie dźwięki

 • Wypowiada się na temat zabaw innych dzieci

 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10

 • Odróżnia kulę od koła

 • Wymienia różnice w warunkach życia na różnych kontynentach

 • Wymienia cechy przyjaciela

 • Wypowiada się na temat swojego podwórka

 • Wykonuje zabawkę- spadochron

 • Utrwala zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw

 • Dodaje i odejmuje w zakresie 10

 • Kształtuje odpowiednie zachowania względem kolegów i koleżanek

 • Wymienia właściwości fizyczne powietrza

 • Wypowiada się na temat przyjaźni

 • Omawia etapy rozwojowe pszczoły

 • Wypowiada się na temat wakacyjnego wypoczynku

 • Wykonuje pracę techniką wydzieranki

 • Wymienia niebezpieczeństwa grożące mu podczas wakacji

 • Wypowiada się na temat miejsc wakacyjnego wypoczynku

 • Wymienia przedmioty, które można zabrać na wakacje