Biedronki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na kwiecień 2018

 

Tematy tygodniowe:

 1. Zwierzęta w gospodarstwie.
 2. W wiejskim gospodarstwie.
 3. W zgodzie z naturą.
 4. Legendy polskie.

Cele:

 • Słuchanie z uwagą i ze zrozumieniem czytanych treści.

 • Dobieranie w pary takich samych obrazków.

 • Kształtowanie samodzielności podczas ubierania się przed wyjściem na dwór.

 • Respektowanie zasady odkładania zabawek w wyznaczone miejsce.

 • Prawidłowe posługiwanie się ołówkiem, kredkami i pędzlem podczas zajęć plastycznych.

 • Porównywanie liczebności zbiorów.

 • Poprawne wykonywanie ćwiczeń oddechowych i ćwiczeń warg oraz języka (ćwiczenia ortofoniczne).

 • Rozwiązywanie zagadek słuchowych na temat wiejskiego gospodarstwa.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji oko – ręka podczas wykonywania prac plastycznych.

 • Prawidłowe stosowanie pojęć krótki – długi.

 • Rymowanie prostych nazw.

 • Dokonywanie klasyfikacji przedmiotów według dwóch cech.

 • Rozumienie znaczenia czystości otoczenia dla zdrowia.

 • Rozumienie pojęcia „ekologia”.

 • Poznanie legend polskich.