Biedronki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj 2019

Tematy tygodniowe:

 1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION.
 2. MOJA OJCZYZNA.
 3. ŁĄKA W MAJU.
 4. ŚWIĘTO RODZICÓW.

Zadania:

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;

 • rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą;

 • zapoznanie z polską muzyką klasyczną;

 • utrwalanie zwrotów grzecznościowych;

 • rozwijanie umiejętności prezentowania się na forum grupy;

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie słuchu muzycznego;

 • poznawanie czterech żywiołów;

 • rozwijanie intuicji geometrycznej;

 • rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia;

 • rozwijanie sprawności fizycznej;

 • poszerzanie doświadczeń plastycznych;

 • poznawanie prawidłowej artykulacji głoski: t, z, h;

 • rozwijanie motoryki małej i dużej;

 • rozwijanie znajomości zasad fair play;

 • zapoznanie z symbolami narodowymi: flagą i godłem;

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie sprawności manualnej;

 • utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania;

 • rozwijanie współpracy w małej grupie;

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące;

 • poznawanie zawodów rodziców.