O nas …

 

 • PRZEDSZKOLE JEST PLACÓWKĄ PRZYJAZNĄ, PRZYGOTOWUJĄCĄ DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE
 • PRZEDSZKOLE UMOŻLIWIA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH WSZYSTKIM DZIECIOM ORAZ UWZGLĘDNIA W SWOICH DZIAŁANIACH POTRZEBY ŚRODOWISKA
 • RODZICE SĄ WSPÓŁAUTORAMI ŻYCIA PRZEDSZKOLA
 • PROGRAM PRZEDSZKOLA UKIERUNKOWANY JEST NA DZIECKO, JEGO POTRZEBY, UMOŻLIWIA MU WSZECHSTRONNY ROZWÓJ
 • NAD ROZWOJEM DZIECI CZUWA WYKWALIFIKOWANA, KOMPETENTNA, ZAANGAŻOWANA I ODPOWIEDZIALNA KADRA PEDAGOGICZNA STOSUJĄCA NOWOCZESNE METODY WYCHOWANIA

Nasze Przedszkole mieści się w Owińskach przy ul. Poprzecznej 5. O randze i renomie naszej placówki świadczy nie tylko wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna lecz również wyjątkowa atmosfera, która towarzyszy nam od lat, a przede wszystkim uśmiechnięte buzie naszych dzieci. Z kolei my jako kadra staramy się ciągle pogłębiać swoja wiedzę, zdobywać nowe kompetencje i kwalifikacje na kursach, szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia nauczycieli. Poza zdobywaniem wiedzy metodycznej, kładziemy duży nacisk na zgłębianie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym.

Przedszkole wprowadza 3-latka w świat dotąd dla niego obcy. Przede wszystkim uczy go tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby – no i zaczyna się proces socjalizacji Malucha . Dziecko zaczyna zdobywać wiedzę o świecie, o sobie i o innych. Nabywa różnego rodzaju umiejętności, pozwalające mu na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym i nie tylko. Naszym i Państwa zadaniem jest czuwać nad rozwojem dziecka, prowadzić je w taki sposób, aby jednocześnie uwzględnić zarówno indywidualny rozwój, jego szczególne potrzeby wychowawcze oraz możliwosci jakimi dysponuje.

Dziecko to Mały Człowiek i również, chce być traktowane podmiotowo i z szacunkiem. Zadaniem naszym jako kadry pedagogicznej jest uwzględnianie tej podmiotowości w indywidualnym rozwoju każdego dziecka, którego rodzice zdecydowali się na korzystanie z usług naszej placówki. Wspomagać rozwój dziecka…to nasze nadrzędne zadanie jako pedagogów.

Mamy nadzieję, że powyższe elementy przedszkolnej kultury pedagogicznej przenoszone są na wychowanie w rodzinie. Każdy z Rodziców może zawsze zasięgnąć opinii na temat dziecka, skorzystać z porady i wskazówek. Nauczycielka zna dobrze swoich podopiecznych, to ona stwarza odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. Czasami jako pierwsza odkrywa szczególne zdolności dziecka jak i różnego rodzaju zaburzenia w rozwoju. U nas Państwa pociechy uczą się dobrych manier, rozwijają swoje talenty, osobowość, zawiązują pierwsze przyjaźnie. Ale jest to możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako „przechowalni” na czas pracy, ale jako miejsca przyjaznego, bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole wyposaża dziecko w potrzebne umiejętności do podjęcia nauki w zreformowanej szkole.

Za najważniejsze zadania uważamy:

 • kontynuację wychowania w domu rodzinnym
 • umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych
 • przygotowanie dzieci do nauki szkolnej
 • stwarzanie miejsca w, którym dzieci i dorośli czują się dobrze (są szczęśliwi)
 • pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy
 • uwzględnianie postulatów rodziców w organizacji dnia
 • umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola
 • organizacje zajęć dodatkowych, ale z zachowaniem umiaru, aby  nie obciążać umysłu dziecka
 • w naszym przedszkolu dzieci mogą radośnie spędzić czas dzieciństwa

ZAPRASZAMY !!!