Wycieczka do Palmiarni

23.11.2017 r. grupa Motyli z Gminnego Przedszkola w Owińskach odwiedziła poznańską „Palmiarnię”. Celem wycieczki było pogłębienie wiedzy przyrodniczej dzieci, a także rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań fauną i florą.
Tego dnia poznaliśmy wiele ciekawych odmian roślin, charakterystycznych dla różnych stref klimatycznych. Naszą uwagę w szczególności przykuły rośliny owadożerne oraz kaktusy. Największą atrakcją było spotkanie z papugami z gatunku ara, żółwiami oraz wężem – pytonem. Ogromną przyjemnością dla dzieci było dokarmianie ogromnych ryb – karpi, znajdujących się w zbiornikach wodnych.